obsługa bhp i szkolenia bhp w Poznaniu.

Monthly Archives: Grudzień 2015

Kto musi przejść szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP Poznań jest obowiązkowe dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Musi ono odbyć się w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia pracy. Podczas takiego szkolenia poruszane są kwestie dotyczące nie tylko konkretnego stanowiska (i ewentualnych zagrożeń podczas pracy), ale również nieco bardziej ogólnych zagadnień (ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy, zachowanie w niebezpiecznych sytuacjach). Wstępne szkolenie BHP Poznań muszą przejść również osoby, które w zakładzie pracy uczą się zawodu (uczniowie szkół zawodowych) bądź odbywają w nim praktyki (studenci).

Aby przypomnieć i zaktualizować informacje przyswojone podczas szkolenia wstępnego, pracownicy odbywają również szkolenia okresowe, które mogą mieć formę samokształcenia, seminarium bądź kursu. Zależnie od zajmowanego stanowiska należy je powtarzać w różnych odstępach czasu i przeprowadzają je często firmy zewnętrzne, do zadań których należy m. in. również szkolenia bhp

Jak wygląda prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP?

Szkolenie BHP Poznań musi przejść każdy nowozatrudniony pracownik w zakładzie pracy. Osoba taka może poznać ogólne zagadnienia, jak zasady udzielania pierwszej pomocy, zachowanie podczas niebezpieczeństwa, czy sposoby unikania zagrożenia w pracy. Ponadto szkolenie obejmuje również informacje dotyczące konkretnego stanowiska pracy. Musi ono odbyć się w ciągu 12 miesięcy od dnia zatrudnienia, a w przypadku stanowiska kierowniczego – w ciągu 6 miesięcy. Continue reading

Przebieg szkolenia BHP

Szkolenie BHP Poznań – zarówno okresowe, jak i wstępne powinno być przeprowadzone przez specjalistę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stąd pracodawcy bardzo często decydują się na usługi firm zewnętrznych, do zadań których należy nie tylko obsługa BHP Poznań zakładu pracy, ale również przeprowadzanie odpowiednich kursów. Continue reading